Onderwijs

Je persoonlijke ontwikkeling als docent of trainer is een voortdurend proces van verandering. Wil jij je als docent of  trainer verder ontwikkelen? Dan is dit iets voor jou!

Begeleiding van onderwijsprofessionals 

Vanuit mijn ervaring als docent en didactisch coach help ik docenten en trainers hun kwaliteiten te (her)ontdekken. Daarbij kijken we naar mogelijke valkuilen en belemmeringen die je ontwikkeling in de weg kunnen staan. Je wilt als docent of trainer:

  • inzien wat je voorkeur leerstijl is en efficient omgaan met jouw drijfveren,
  • een goed lesprogramma kunnen opstellen met een didactische analyse en leerdoelen op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden, houding en gedrag,
  • zelfbewust voor de groep staan,
  • je persoonlijke kracht vergroten en sturing geven aan je persoonlijke ontwikkeling,
  • proactief vanuit je eigen kracht je talenten verder ontwikkelen,
  • je beperkende overtuigingen en patronen kunnen omzetten in positief gedrag,
  • nieuwe vaardigheden ontwikkelen op basis van nieuwe inzichten en oefeningen.

Werkwijze

Tijdens je coachtraject kijken we hoe je als docent of trainer je kwaliteiten en drijfveren het beste kunt inzetten om doelgericht je lessen te kunnen voorbereiden en verzorgen. Door mijn begeleiding begrijp je wat je doet en wat er gebeurt in leer- en groepsprocessen. Dit alles heeft een positieve uitwerking op je functioneren.